Vodník z Kytice od Karla Jaromíra Erbena

Na topole nad jezerem 
seděl vodník podvečerem: 
„Sviť, měsíčku, sviť, 
ať mi šije niť.

Šiju, šiju si botičky 
do sucha i do vodičky: 
sviť, měsíčku, sviť, 
ať mi šije niť.

Dnes je čtvrtek, zejtra pátek – 
šiju, šiju si kabátek: 
sviť, měsíčku, sviť, 
ať mi šije niť.

Zelené šaty, botky rudé, 
zejtra moje svatba bude: 
sviť, měsíčku, sviť, 
ať mi šije niť.“

II

Ráno, raníčko panna vstala, 
prádlo si v uzel zavázala: 
„Půjdu, matičko, k jezeru, 
šátečky sobě vyperu.“

„Ach nechoď, nechoď na jezero, 
zůstaň dnes doma, moje dcero! 
Já měla zlý té noci sen: 
nechoď, dceruško, k vodě ven.

Perly jsem tobě vybírala, 
bíle jsem tebe oblíkala, 
v sukničku jako z vodních pěn: 
nechoď, dceruško, k vodě ven.

Bílé šatičky smutek tají, 
v perlách se slzy ukrývají, 
a pátek nešťastný je den, 
nechoď, dceruško, k vodě ven.“-

Nemá dceruška, nemá stání, 
k jezeru vždy ji cos pohání, 
k jezeru vždy ji cos nutí, 
nic doma, nic jí po chuti. –

První šáteček namočila – 
tu se s ní lávka prolomila, 
a po mladičké dívčině 
zavířilo se v hlubině.

Vyvalily se vlny zdola, 
roztáhnuly se v šírá kola; 
a na topole podle skal 
zelený mužík zatleskal.

III

Nevesely truchlivy 
jsou ty vodní kraje, 
kde si v trávě pod leknínem 
rybka s rybkou hraje.

Tu slunéčko nezahřívá, 
větřík nezavěje: 
chladno, ticho – 
jako žel v srdci bez naděje.

Nevesely truchlivy 
jsou ty kraje vodní; 
v poloutmě a v polousvětle 
mine tu den po dni.

Dvůr vodníkův prostranný, 
bohatství v něm dosti; 
však bezděky jen se v něm 
zastavují hosti.

A kdo jednou v křišťálovou 
bránu jeho vkročí, 
sotva ho kdy uhlédají 
jeho milých oči.

Vodník sedí mezi vraty, 
spravuje své sítě 
a ženuška jeho mladá 
chová malé dítě.

„Hajej, dadej, mé děťátko, 
můj bezděčný synu! 
Ty se na mne usmíváš, 
já žalostí hynu.

Ty radostně vypínáš 
ke mně ručky obě; 
a já bych se radš viděla 
tam na zemi v hrobě.

Tam na zemi za kostelem 
u černého kříže, 
aby má matička zlatá 
měla ke mně blíže.

Hajej, dadej, synku můj, 
můj malý vodníčku! 
Kterak nemám vzpomínati 
smutná na matičku?

Starala se ubohá, 
komu vdá mne, komu, 
však ani se nenadálá, 
vybyla mne z domu!

Vdala jsem se, vdala již, 
ale byly chyby: 
starosvati – černí raci, 
a družičky – ryby!

A můj muž – bůh polituj! 
mokře chodí v suše 
a ve vodě pod hrnečky 
střádá lidské duše.

Hajej, dadej, můj synáčku 
s zelenými vlásky! 
Nevdala se tvá matička 
ve příbytek lásky.

Obluzena, polapena 
v ošemetné sítě, 
nemá žádné zde radosti 
leč tebe, mé dítě!“ –

„Co to zpíváš, ženo má? 
Nechci toho zpěvu! 
Tvoje píseň proklatá 
popouzí mne k hněvu.

Nic nezpívej, ženo má! 
V těle žluč mi kyne: 
sic učiním rybou tebe 
jako mnohé jiné!“ –

„Nehněvej se, nehněvej, 
vodníku, můj muži! 
Neměj za zlé rozdrcené, 
zahozené růži.

Mladosti mé jarý štěp 
přelomil jsi v půli; 
a nic jsi mi po tu dobu 
neučinil k vůli.

Stokrát jsem tě prosila, 
přimlouvala sladce, 
bys mi na čas, na kratičký, 
dovolil k mé matce.

Stokrát jsem tě prosila 
v slzí toku mnohém, 
bych jí ještě naposledy 
mohla dáti sbohem!

Stokrát jsem tě prosila, 
na kolena klekla; 
ale kůra srdce tvého 
ničím neobměkla!

Nehněvej se, nehněvej, 
vodníku, můj pane, 
anebo se rozhněvej, 
co díš, ať se stane.

A chceš-li mne rybou míti, 
abych byla němá, 
učiň mne radš kamenem, 
jenž paměti nemá.

Učiň mne radš kamenem 
bez mysli a citu, 
by mi věčně žel nebylo 
slunečního svitu!“ –

„Rád bych, ženo, rád bych já 
věřil tvému slovu; 
ale rybka v šírém moři – 
kdo ji lapí znovu?

Nezbraňoval bych ti já 
k matce tvojí chůze; 
ale liché mysli ženské 
obávám se tuze!

Nuže – dovolím ti já, 
dovolím ti z důli; 
však poroučím, ať mi věrně 
splníš moji vůli.

Neobjímej matky své, 
ani duše jiné; 
sic pozemská tvoje láska 
s nezemskou se mine.

Neobjímej nikoho 
z rána do večera; 
před klekáním pak se zase 
vrátíš do jezera.

Od klekání do klekání 
dávám lhůtu tobě; 
avšak mi tu na jistotu 
zůstavíš to robě.“

IV

Jaké, jaké by to bylo 
bez slunéčka podletí? 
Jaké bylo by shledání 
bez vroucího objetí? 
A když dcera v dlouhém čase 
matku svou obejme zase, 
aj, kdo může za zlé míti 
laskavému dítěti?

Celý den se v pláči těší 
s matkou žena z jezera: 
„Sbohem, má matičko zlatá! 
Ach, bojím se večera!“- 
„Neboj se, má duše drahá, 
nic se neboj toho vraha; 
nedopustím, by tě v moci měla 
vodní příšera!“ –

Přišel večer. – Muž zelený 
chodí venku po dvoře; 
dvéře klínem zastrčeny, 
matka s dcerou v komoře. 
„Neboj se, má drahá duše, 
nic ti neuškodí v suše, 
vrah jezerní nemá k tobě 
žádné moci nahoře.“ –

Když klekání odzvonili, 
buch buch! venku na dvéře: 
„Pojď již domů, ženo moje, 
nemám ještě večeře.“ – 
„Vari od našeho prahu, 
vari pryč, ty lstivý vrahu, 
a co dřív jsi večeříval, 
večeř zase v jezeře!“-

O půlnoci buch buch! zase 
na ty dvéře zpukřelé: 
„Pojď již domů, ženo moje, 
pojď mi ustlat postele.“ – 
„Vari od našeho prahu, 
vari pryč, ty lstivý vrahu, 
a kdo tobě prve stlával, 
ať ti zase ustele!“-

A potřetí buch buch! zase, 
když se šeřil ranní svit: 
„Pojď již domů, ženo moje, 
dítě pláče, dej mu pít!“ 
„Ach matičko, muka, muka – 
pro děťátko srdce puká! 
Matko má, matičko zlatá, 
nech mne, nech mne zase jít!“-

„Nikam nechoď, dcero moje, 
zradu kuje vodní vrah; 
ač že péči máš o dítě, 
mně o tebe větší strach. 
Vari, vrahu, do jezera, 
nikam nesmí moje dcera; 
a pláče-li tvé děťátko, 
přines je sem na náš práh.“

Na jezeře bouře hučí, 
v bouři dítě naříká; 
nářek ostře bodá v duši, 
potom náhle zaniká. 
„Ach matičko, běda, běda, 
tím pláčem mi krev usedá; 
matko má, matičko zlatá, 
strachuji se vodníka!“-

Něco padlo. – Pode dveřmi 
mok se jeví – krvavý; 
a když stará otevřela, 
kdo leknutí vypraví! 
Dvě věci tu v krvi leží – 
mráz po těle hrůzou běží: 
dětská hlava bez tělíčka 
a tělíčko bez hlavy.

Zdroj: Kytice, Karel Jaromír Erben

4.8/5 - (9 votes)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..